водачи

Професионален водач на планина со лиценца А
Божиноски Јован
Роден: 13.05.1979
Професија: студент по Ветеринарна Медицина
Јазици: Англиски и почетен Француски

Професионален водач на планина со лиценца А
Грнчаровски Димче
Роден: 18.07.1966
Професија: професор по Математика
Јазици: Англиски

Професионален водач на планина со лиценца А
Ѓорѓевски Владимир
Роден: 16.06.1981
Професија: професор по Историја
Јазици: Англиски

Професионален водач на планина со лиценца А
Илиески Драган
Роден: 16.02.1979
Професија: дипломиран Геодетски Инженер
Јазици: Англиски и почетен Француски

Професионален водач на планина со лиценца А
Исаки Арбен
Роден: 23.05.1978
Професија: Службено лице
Јазици: Англиски и Албански

Професионален водач на планина со лиценца А
Исаки Фатмире
Родена: 31.07.1982
Професија: професор по Англиски јазик
Јазици: Англиски и Албански

Професионален водач на планина со лиценца А
Јанчевска Марина
Родена: 27.07.1983
Професија: студент по Екологија
Јазици: Англиски, основен Француски и Шпански

Професионален водач на планина со лиценца А
Јовановска Александра
Родена: 25.03.1978
Професија:професор по Македонски Јазик
Јазици: Англиски, основен Албански и Италјански

Професионален водач на планина со лиценца А и Б
Лазами Јусуф
Роден: 06.09.1966
Професија: Информатичар
Јазици: Англиски, Албански, Унгарски, Италијански, Германски, Ирански

Професионален водач на планина со лиценца А и Б
Ристоски Мирослав
Роден: 12.04.1984
Професија: студент по Македонски Јазик
Јазици: Англиски

Професионален водач на планина со лиценца А
Симјановски Борче
Роден: 05.05.1979
Професија: студент на Медицина
Јазици: Англиски

Професионален водач на планина со лиценца А
Трпчевска Климентина
Родена: 08.12.1969
Занимање: професор по Хемија
Јазици: Англиски, основен Француски и Албански